OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: OBNOVA JP700701 TROBNI DOL-SUHADOBJE-TOVORNIK

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon:03/ 733 87 00
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220


vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝OBNOVA JP700701 TROBNI DOL-SUHADOBJE-TOVORNIK˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝OBNOVA JP700701 TROBNI DOL-SUHADOBJE-TOVORNIK˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 21. 8. 2020 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 21. 8 2020 ob 10.30.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Ponudnik z oddajo ponudbe soglaša, da se bodo izvršena pogodbena dela obračunala le s končno situacijo za naročnika (Občina Laško). Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati izvršenih del z mesečnim računom oz. začasno situacijo, razen če tega posebej ne odobri naročnik.

Kontaktni osebi naročnika sta Ljubica Vižintin, telefonska številka +386 3 7338 737, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  Razpisna dokumentacija

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis: OBNOVA JP700701 TROBNI DOL-SUHADOBJE-TOVORNIK