OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja nepremičnin v k.o. Rečica

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v k.o. Rečica.
 
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 12. 11. 2020 do vključno dne 3. 12. 2020. 

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja nepremičnin v k.o. Rečica