OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (1. dopisna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-30/2010
Datum: 6. 12. 2010


V A B I L O

 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (UL RS, št. 99/2007, 17/2010) in
4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (UL RS, št. 2/2008)

s k l i c u j e m

1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim
dnevnim redom:
Predlogi za podelitev priznanj Antona Aškerca

Prosim, da izpolnjeno glasovnico dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje do ponedeljka, 24. januarja 2011, do 15. ure.ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek
 

Priloga:
- glasovnica,
- gradivo
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (1. dopisna seja)