OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

1. izredna seja Občinskega sveta Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-08/2014
Datum: 30. 7. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/201
s k l i c u j e m
 
1. izredno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 6. 8. 2014, ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 22. seje z dne 23. 4. 2014
3. potrditev realizacije sklepov 22. seje z dne 23. 4. 2014

in

B) naslednji DNEVNI RED:        
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Laško – skrajšani postopek
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Laško
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Laško
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - III. dopolnitev

Izredna seja se sklicuje zaradi nujne obravnave točk, ki so na dnevnem redu, in morajo čim prej stopiti v veljavo.
                                                                                                         
 Župan Občine Laško                                   
Franc ZDOLŠEK                                       

Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
· Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 
Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
· sredstvom javnega obveščanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet 1. izredna seja Občinskega sveta Laško