OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (1. dopisna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Št.: 032-02/2015
Datum: 22. 1. 2015
VABILO

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (UL RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (UL RS, št. 2/2008, 50/2010)


sklicujem
1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim

dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško-Radeče

Prosim, da izpolnjeno glasovnico dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje
do petka, 30. januarja 2015, do 9. ure.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Priloga:
- glasovnica,
- gradivo.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane