OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (18. redna seja)

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-01/2017
Datum: 21. 2. 2017

lNa podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
18. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 1. 3. 2017, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:
3. Splošne zadeve
4. Javne finance

5. Urejanje prostora in komunalne dejavnosti

6. Imenovanja in uprava

Vprašanja in pobude

Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                               Župan Občine Laško
                               Franc ZDOLŠEK
Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško,
 • uslužbenci Občinske uprave Laško,
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
 • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško, d. o. o.,
 • Vekoslav Špiler, poveljnik Gasilske zveze Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine,
 • političnim strankam v občini,
 • krajevnim skupnostim v občini,
 • sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2014 - 2018 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (18. redna seja)