OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si
Velikost pisave:
Moja dežela – lepa in gostoljubna
tabla-najlepsa-vas
REZULTATI TEKMOVANJA ZA NAJLEPŠE UREJENE VASI IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO

Na občinski ravni smo tudi letos izvedli tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško. Strokovna komisija je julija izvedla oglede prijavljenih kandidatov ter na podlagi določenih kriterijev pripravila ožji izbor tekmovalcev. Seveda so svojo odločitev podali tudi občani in s spletnim glasovanjem oblikovali 50% celotne ocene.
 
Občina Laško podeljuje priznanja in nagrade (darilni bon za nakup cvetja) za dosežena prva tri mesta. Tako je 7. novembra na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Laško, župan Franc Zdolšek, podelil priznanja in nagrade najboljšim.

Letošnji nagrajenci tekmovanja so:

V kategoriji najbolj urejena vas/zaselek/naselje/ulica so bili doseženi naslednji rezultati:
1. mesto: ZASELEK VELIKO ŠIRJE (KS ZIDANI MOST),
2. mesto: ZASELEK SPODNJA REČICA (KS REČICA) in
3. mesto: TRSTENIŠKA ULICA (KS RIMSKE TOPLICE).

V kategoriji najbolj urejena hiša so bili doseženi naslednji rezultati:
1. mesto: DANICA IN ZVONKO DEBELAK, BREZNO 9 (KS SEDRAŽ),
2. mesto: MILENA POGLAJEN, LAHOMNO 43 (KS MARIJA GRADEC) in
3. mesto: MILENA IN JOHANN KERSCHBAUMER, OJSTRO 31 (KS LAŠKO).

V kategoriji najbolj urejena kmetija so dosegli:
1. mesto: DRUŽINA BOŽIČ – PEKLAR, BELOVO 4 (KS SEDRAŽ),
2. mesto: DANICA IN DRAGO FRECE, ŽIGON 3 (KS VRH NAD LAŠKIM) in
3. mesto: DRUŽINA SLADIČ – KALIŠNIK, VELIKO ŠIRJE 21 (KS ZIDANI MOST).

V kategoriji najbolj urejen javni objekt/podjetje so dosegli:
1. mesto: OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO, PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠENTRUPERT, ŠENTRUPERT 89 (KS ŠENTRUPERT),
2. mesto: THERMANA, D.D., DOM STAREJŠIH LAŠKO, ZDRAVIŠKA CESTA 20 (KS LAŠKO) in
3. mesto: GOSTILNA ČATER, SABINA ČATER, S.P., MARIJA GRADEC 34 (KS MARIJA GRADEC)
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane