OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Popravek sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Popravek sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
Št. leto: 21/08 - 2008


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane