OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN)
Št. leto: 70/09 - 2009


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane