OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
Št. leto: 110/09 - 2009


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane