OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško

Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško
Št. leto: 94/05 - 2005


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane