OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro

Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro
Št. leto: 101/11 - 2011


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane