OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško
Št. leto: 104/11 - 2011


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane