OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II

Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II
Št. leto: 65/06 - 2006


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane