Občinska priznanja

Velikost pisave:
Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 18/11)

Priznanja Občine Laško so:
1. Naziv častni občan Občine Laško
Najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik, je naziv Častni občan Občine Laško. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in v tujini.

2. Grb Občine Laško
  Evidenca priznanj
  Evidenca priznanj častni občan, zlati in srebrni grb ter *jubilejna listina (za obdobje 1999 - 2008)

3. Pečat Občine Laško
podeli župan Občine Laško posameznikom in skupinam ljudi kot znak spoštovanja in pozornosti za dosego enkratnega uspeha, dosežka ali dela na vseh področjih družbenega delovanja. Uspeh, dosežek ali delo ne dosega tistega pomena za Občino Laško kot ga ima podelitev grbov Občine Laško.

4. Priznanje Antona Aškerca
Priznanje podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  Evidenca priznanj Antona Aškerca

5. Priznanje zlati učenec
Priznanje zlati učenec prejmejo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja učenci, ki so v drugi in tretji triadi dosegli odličen uspeh oziroma so razrede končali s povprečjem zaključnih ocen 4,5 ali več in so v zadnji triadi dosegli na tekmovanjih najmanj 12 točk po Točkovniku o šolskih tekmovanjih, ki ga sprejme župan Občine Laško.
  Evidenca priznanj zlati učenec

S sprejemom novega Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št.13/2009), je prenehal veljati stari Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 40/2002), ki je določal tudi naslednja občinska priznanja: