OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Občinski akti, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2020
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2021
  Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020 in leto 2021

  Pravilnik o dodelitvi sredstev za posebne namene 2019
  Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2019
  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2019
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019
  Določitev skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2019
  Sklep o postopku priprave Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019

  Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o postopku priprave Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško za leto 2018.

  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2017.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - II dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - III dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - V dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - VI dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2016.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2016.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - II dopolnitev.

  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - III dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - V dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 - I dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015 - II dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 - III dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2014.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - II dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - III dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2013.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - II dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - III dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - V dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2012.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - II dopolnitev.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2011.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010.

  Pravilnik o dodelitvi sredstev za posebne namene

  Letni program športa v Občini Laško za leto 2020
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2019
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2018.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2017.
  Letni program kulture Občine Laško za obdobje 2014 - 2017.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2016.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2015.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2014.

  Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2018-2021.

  Pravilnik o KBZ Okusiti Laško. 

  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2020.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2019.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2017.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2016.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2015.

  Poslovnik nadzornega odbora Občine Laško.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane