OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Postavitev Informativno-promocijskih tabel

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je za vsako od devetih krajevnih skupnosti naročila pripravo in postavitev informativno-promocijske table "Dobrodošli v občini Laško" s kratko predstavitvijo posamezne krajevne skupnosti. Na levi strani table je orto foto posnetek občine Laško z vrisanimi kolesarskimi in pohodnimi potmi. Označene so tudi vse turistične zanimivosti občine ter meja opisane krajevne skupnosti. Desna stan zgoraj je namenjena kratkemu opisu posamezne krajevne skupnosti, najbolj prepoznavne zanimivosti so s prikazane s fotografijami. Desno spodaj je opis 131 zanimivosti na celotnem ozemlju občine. Vsa besedila na tabli so v slovenskem in angleškem jeziku. Trenutno so že postavljene table v KS Jurklošter, Sedraž in Šentrupert. Že danes bosta dobili svoji tabli KS Rečica in Laško. Sledile bodo KS Vrh nad Laškim, Rimske Toplice in Marija Gradec. Nazadnje bo postavljena še tabla v KS Zidani Most.
promo table 1 promo table 1 promo table 1
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane