OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Poročilo o meritvah koncentracije delcev PM10

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Od 9. 12. 2017 do 11. 2. 2018 so se v Laškem izvajale meritve prašnih delcev PM10. V ta namen je bila na lokaciji pri skulpturi Gambrinusa postavljena merilna naprava Skypost PM HV. Izvajalec meritev je bilo podjetje Eurofins ERICo, d.o.o., iz Velenja. Meritve so se izvajale v skladu z veljavno slovensko zakonodajo to je Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/2011 in 8/2015) ter standardom SIST EN 12341:2000.

Povprečna izmerjena vrednost delcev PM10 je bila v dvomesečnem obdobju meritev 25,3 µg/m3, medtem ko je mejna letna vrednost delcev PM10 40 µg/m3. Mejna dnevna vrednost 50 µg/m3 je bila v dvomesečnem obdobju meritev presežena dva krat in to 23.12.2017 in 21.1.2018, kar je razvidno iz poročila (preglednica 1 in graf1).

  Poročilo o rezultatih meritev koncentracije delcev PM10 v Laškem.
Poročilo o meritvah koncentracije delcev PM10
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane