OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Poziv gospodarskim subjektom za podajo pobud k prostorskim in razvojnim težnjam podjetij

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V mesecu decembru 2017 je Občinski svet sprejel Občinski prostorski načrt (OPN). Zaradi novonastalih teženj po razvoju in širitvi prostorskih možnosti za razvoj posameznih dejavnosti, smo v mesecu maju pristopili k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta.

Vsled navedenega, pozivamo vse gospodarske subjekte v občini Laško, da nam do 16. Julija 2018 podajo konkretne razvojne težnje (tekstualni del in grafični del) v prostoru za naslednjih 15-20 let.

OPN
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane