OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - odl. US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015, v nadaljevanju: ZVRK) in 32. člena Odloka o oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 13/09) Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v prilogi objavlja naslednje
logo volitve2018 mali1
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo
za redne lokalne volitve za župana, v občinski svet in v svete krajevnih skupnosti

Organizatorjem volilne kampanje se pod temi pogoji in v skladu z določili ZVRK in Odloka o oglaševanju v Občini Laško zagotovi brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve, ki se bodo izvedle v nedeljo, 18. novembra 2018.

  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane