OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Naknadne volitve v krajevnih skupnostih bodo 31. marca

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Zaradi zapletov glede roka izdelave volilnih imenikov vas obveščamo, da so naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in v Krajevnih skupnostih Sedraž ter Zidani Most v dveh volilnih enotah, prestavljene. Namesto 3. marca 2019 se bodo izvedle 31. marca 2019.
logo volitve2018 mali2
Roki volilnih opravil pričnejo teči v petek, 1. februarja 2019.

Kandidature se vlagajo do četrtka, 28. februarja 2019, do 15. ure na sedežu Občinske volilne komisije, Mestna ulica 2, Laško.

Seznami kandidatov bodo objavljeni na občinski spletni strani na spodnji povezavi in na oglasnih deskah občine ter krajevnih skupnosti.

Predloge za sestavo volilnih odborov sprejemamo do ponedeljka, 11. februarja 2019. Zaželeno je, da bi imeli člani volilnih odborov stalno prebivališče v tisti krajevni skupnosti, v kateri potekajo naknadne volitve, ni pa obvezno. Morajo pa imeti stalno prebivališče v Občini Laško.

Za ostale informacije se lahko obrnete na tajnico OVK in njeno namestnico (Tanja Grabrijan: 7338 711, Stanka Jošt: 7338 712).

Vse v zvezi z volitvami lahko spremljate   na povezavi NAKNADNE VOLITVE KS 2019:
logo volitve2019
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane