OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Plaz Stopce

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V preteklih dneh se je na območju naselja Stopce sprožil zemeljski plaz večjih razsežnosti. Po prvih opravljenih ogledih je ocenjeno, da plaz meri  600 m x 120 m x 2 m. Poklican je bil tudi geolog, ki si je plaz ogledal in podal prve ukrepe. Prav tako smo o vsem seznanili Ministrstvo za okolje in prostor - Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Ogled plazu s strani predstavnikov  Ministrstva bo opravljen naslednji teden, saj je ministrstvo pristojno za financiranje sanacije takih plazov. O ogroženosti naselja Stopce so bili obveščeni štab Civilne zaščite Občine Laško, Uprava za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje.
Plaz se še vedno širi in dobiva nove dimenzije ter pušča posledice na stanovanjskih objektih ter gospodarskih poslopjih. Poškodbe so vidne na javnem vodovodnem rezervoarju, omrežju, na dostopni cesti do rezervoarja, na novo preplaščeni javni poti Lahomno-Stopce-Vrh nad Laškim.
Izbrana je lokacija novega nadomestnega rezervoarja, da ne bo motena oskrba s pitno vodo.    
Plaz je prizadel tudi cca 7 hektarov gozdnih površin ter 3 hektare travnatih površin.

plaz stopce
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane