OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka:
  Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
  Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati, da se pridobijo projektni pogoji k idejni zasnovi. Investitor objekta oz. pooblaščeni projektant od investitorja je dolžan podati vlogo za pridobitev projektnih pogojev. K vlogi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova predmetnega objekta.
Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva, če se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po prejemu poziva, če se projektira zahtevni objekt, razen če za posamezno vrsto objekta poseben zakon ne določa drugače.
Pravna podlaga:
 
  • 30. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17),
  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17),
  • 13. člen Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št. 79/15-UPB1),
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 104/11 in 35/13),
  • 93. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Ur. l. RS, št. 03/18).
Zahtevane priloge:
 
  • idejni načrt.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Rozalija Nemec
  Telefon: 03/7338-717
  Faks: 03/7338-715
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Zahteva za izdajo projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode: .doc  , .pdf 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane