OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Odmera komunalnega prispevka

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Odmera komunalnega prispevka.
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Opis postopka:
  1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
 • investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo,
 • investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
 • lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna opremljenost izboljša ali na novo uredi,
 • investitor oziroma lastnik objekta ali dela stavbe, ki se bo moral obvezno priključiti na posamezno vrsto infrastrukture oziroma bo uporabljal določeno vrsto infrastrukture.
2. Merila za odmero komunalnega prispevka se navedejo v programu opremljanja in so:
 • površina stavbnega zemljišča,
 • neto tlorisna površina objekta,
 • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
 • namembnost objekta in
 • izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost oziroma površina parcele, na kateri stoji objekt.
3. Postopek odmere komunalnega prispevka:
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja izda občinska uprava. Zavezanec odda vlogo na obrazcu Zahteva za odmero komunalnega prispevka v glavni pisarni Občine Laško.
Pravna podlaga:
 
 • 74. in 79. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10)
 • 17. člen Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
 • Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
 • 21. člena Statuta Občine Laško (čistopis, Uradni list RS, št. 99/07, 17/10)
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Ur. l. RS, št. 18/2011)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Ur. l. RS, št. 80/2011)
Zahtevane priloge:
 
 • projektna dokumentacija (vodilna mapa, arhitektura, rušitveni načrt (v primeru rušitve obstoječih objektov),
 • potrdilo o vplačilu upravne takse.
Taksa:
 
 • v vrednosti 22,60 EUR
Kontakt:
  Ime in priimek: Vesna Sgerm
  Telefon: 03 7338 716
  Faks: 03 7338 715
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Zahteva za odmero komunalnega prispevka:  .doc .pdf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane