OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Če najemnik stanovanja umre, mora Občina Laško skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti oziroma z enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev najemne pogodbe mora biti podana v pisni obliki v 90 dnevih po smrti najemnika.
Če izpolnjuje več ožjih družinskih članov pogoje za sklenitev najemne pogodbe, med njimi pa je nastal spor o tem, kdo bo sklenil najemno pogodbo, mora o tem odločiti sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče bo odločilo, kateri izmed ožjih družinskih članov bo nadaljeval najemno razmerje umrlega najemnika.
Občinska uprava bo v primeru, ko se ožji družinski člani sporazumejo izdala ugotovitveni sklep o prenosu najemnega razmerja po smrti najemnika in pripravila novo najemno pogodbo, v drugem primeru pa zgolj pripravila novo najemno pogodbo.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19).
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba,
  • izpisek iz matične knjige umrlih,
  • potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje,
  • notarsko ali upravno overjen sporazum med uporabniki stanovanja o tem, kdo postane ali ostane najemnik,
  • dokazilo o stalnem bivališču.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika:  .doc .pdf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane