OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Ob sklenitvi najemne pogodbe za stanovanje občina ali sklad izročita stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi, ter ga v času trajanja najema tudi vzdržujeta. Prav tako sta, skladno z višino svojega solastniškega deleža, dolžna vzdrževati skupne prostore, dele, objekte in naprave v stanovanjski stavbi.
Ko se pojavi potreba po popravilu v stanovanju ali stanovanjski hiši mora najemnik v primeru, ko je popravilo neodložljivo, poklicati po telefonu upravnika občinskih stanovanj JP Komunalo Laško na dežurno telefonsko številko 031 617 034, v ostalih primerih pa poslati vlogo v kateri točno pojasni za kakšna vzdrževalna dela v stanovanju gre.
Strokovna služba bo nato skrbno proučila vlogo najemnika; po potrebi poslala upravnika, da si bo ogledal stanovanje ter najemnika obvestila o delih, ki morajo biti opravljena. Podoben postopek velja tudi za popravilo poslovnih prostorov.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19).
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Vloga za popravilo stanovanja/poslovnega prostora v lasti občine in javnega nepremičninskega sklada občine:  .doc , .pdf 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane