OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti – stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Najemnik neprofitnega stanovanja, ki ga oddaja občina, ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav ter opravljati koristnih vlaganj oz. izboljšav v stanovanju brez predhodnega pisnega soglasja. Soglasje lastnika je hkrati tudi pooblastilo lastnika, da sme najemnik zaprositi za izdajo potrebnega upravnega dovoljenja.

Lastnik ne more odreči soglasja za posege najemnika, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:
· poseg je v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in je v osebnem interesu najemnika;
· stroške nosi najemnik;
· sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja in ostalih lastnikov v stavbi;
· s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in zunanji izgled.

Šteje se, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, če gre za:
· posodobitev ali zahtevam gospodinjstva ustrezno rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih (vključno z ureditvijo centralnih ogrevalnih naprav) ali sanitarnih naprav;
· takšno preureditev predmeta najema, ki je namenjena zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost;
· izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev;
· napeljavo telefonskega priključka;
· postavitev nujnih anten in drugih naprav za radijski in televizijski sprejem v skladu s stanjem tehnike, če priključek na obstoječo napravo ni možen.      

V primeru bistvene spremembe ali izboljšave v stanovanju občina praviloma pogojuje svoje soglasje s tem, da se najemnik vnaprej odpove pravici do povrnitve neamortiziranega dela lastnih vlaganj, ki jih je opravil v soglasju z lastnikom.   
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19).
Zahtevane priloge:
  · najemna pogodba,
· potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje,
· tlorisna skica stanovanja, z označbo želene spremembe,
· soglasje ostalih solastnikov objekta.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika:  .doc , .pdf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane