OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti – stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Če najemnik neprofitnega stanovanja, ki ga oddaja občina, trajno zapusti to stanovanje zaradi nastanka nove družine ali ob preselitvi v drugo stanovanje zunaj kraja bivanja, zaradi trajnega odhoda v dom za starejše ali oskrbovano stanovanje, sklene lastnik najemno pogodbo brez javnega razpisa z enim od ožjih družinskih članov, ki ob izselitvi najemnika prebiva v stanovanju, ima v njem prijavljeno stalno prebivališče, je naveden v najemni pogodbi in pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.
Zahteva za nadaljevanje najemnega razmerja in sklenitev pogodbe mora biti podana lastniku v pisni obliki najkasneje v 90 dneh po trajni preselitvi najemnika.
Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo sklenil najemno pogodbo, odloči sodišče v nepravdnem postopku. 
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19)
Zahtevane priloge:
  • najemna pogodba,
• potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje,
• notarsko ali upravno overjena izjava dosedanjega najemnika, da soglaša s prenosom najemne pogodbe na družinskega člana,
• dokazilo o stalnem prebivališču.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika: .doc  , .pdf 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane