OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Lokacijska preveritev
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
  Zakon o urejanju prostora določa postopek lokacijske preveritve, ki je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:
 • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
 • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
 • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.
Pravna podlaga:
 
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17)
Zahtevane priloge:
 
 • elaborat lokacijske preveritve,
 • pooblastilo pobudnika, v kolikor pobudo podaja njegov zastopnik oz. pooblaščenec,
 • soglasje lastnika/solastnika, če pobudnik ni izključni lastnik zemljišča.

SEZNANITEV POBUDNIKA:

 1. Pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi je plačilo nadomestila za stroške postopka, za kar bo pobudniku/investitorju izdan Sklep o določitvi stroškov lokacijske preveritve v skladu z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško (Uradni list RS, št. 36/19).
 2. Plačilo nadomestila ne zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi.
 3. Občina Laško lahko zahteva dopolnitev te pobude ali elaborata lokacijske preveritve zaradi strokovnih ugotovitev Občine ali zahtev nosilcev urejanja prostora, ki v postopku podajo mnenje o ustreznosti elaborata.
Kontakt:
  Ime in priimek: Uroš Trkaj
  Telefon: 03 7338 730
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve: .doc  .pdf 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane