OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Protipoplavni ukrepi

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Nivo eko d. o. o. uresničuje pogodbene obveznosti pri izgradnji meteornih iztokov v Savinjo in nameščanju protipoplavnih loput, ki bodo v času visokih voda preprečevale vdor vod na območje Rimske ceste in Trubarjevega nabrežja.

Vodstvo občine vodi usklajevanja z Direkcijo RS za vode po pripravi ustrezne dokumentacije za nadaljevanje izvedbe protipoplavnih ukrepov do Udmata.protipoplav01a

protipoplav01
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane