OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sanacija plazu v Sp. Rečici

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je pristopila k sanaciji zemeljskega plazu pri Brečku v Spodnji Rečici. Dela izvaja Ferdo Hercog, s.p., celotna investicija pa znaša nekaj več kot 40.000 EUR. Sanacija plazu je sofinancirana z državnimi sredstvi v višini 33.208 EUR.

Občina Laško je sklenila pogodbo o sofinanciranju s Ministrstvom za okolje in prostor - Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Občinski delež financiranja pokriva stroške DDV, izdelave projektne dokumentacije in nadzora.
sanacija plazu sp recica 09 2017
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane