OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Kolesarska povezava Celje - Laško – Zidani Most

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V preteklosti se je pripravila ustrezna projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo DKP G17 Celje – Brežice. Po projektni dokumentaciji je kolesarska povezava med Celjem in Laškim predvidena večinoma po levi strani reke Savinje in je razdeljena na 9 odsekov.Kolesarska povezava Celje html 1

V sredini lanskega leta je bila podpisana pogodba med izvajalskim podjetjem Adriaplan, d. o. o. iz Ajdovščine in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo za gradnjo 6. in deloma 7. odseka kolesarske povezave med Tremarjami in Rifengozdom v dolžini 2,4 km z izgradnjo brvi preko Savinje na levi breg.

Izvajalec je do danes pripravil traso kolesarke po desnem bregu Savinje po kroni visokovodnega nasipa v Občini Celje. Pripravljena je gradbiščna pot do bodoče brvi, kjer je na obeh bregovih potrebno pripraviti temelje. V objektih izvajalcev na Primorskem se pripravljajo konstruktivni elementi brvi, kateri se bodo na mestu postavitve nad Savinjo sestavili v celoto.

Pogodbeni roki za zaključek gradnje se iztečejo v poletnih mesecih tega leta.

Kot nadaljevanje temu bo v letošnjem letu Direkcija razpisala dela za izvedbo kolesarske povezave Med Celjem in Tremarjami, ki bo potekala po levem bregu Savinje po obstoječih asfaltnih površinah.

Direkcija vodi intenzivne pogovore in usklajevanja z lastniki zemljišč na odseku 7, ki je v naši občini in se zaključi v Jagočah pri regionalni državni cesti Štore - Lipa - Svetina - Laško.

Kolesarska povezava Celje html 5 Kolesarska povezava Celje html 2
Kolesarska povezava Celje html 3
Priprava nosilne konstrukcije kolesarske brvi v proizvodnih objektih.


Kolesarska povezava Celje html 6   Kolesarska povezava Celje html 1Vizualizacija bodoče brvi

Prav tako bo Direkcija v letu 2018 razpisala dela prometne označitve DKP G17 na odseku Laško - Zidani most, ki bo potekala po levem bregu reke Savinje po obstoječih poteh.
Kolesarska povezava Celje html 4
Pričetek del za obrežne temelje in začasno nasutje v Savinji
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane