OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Gradnja kolesarske brvi in kolesarske steze

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Dela na novi kolesarski povezavi Celje - Laško - Zidani Most v Občini Laško potekajo z izgradnjo kamnite obloge. Obdeluje se mostna konstrukcija (oplesk in vijačenje) kot priprava za dokončno namestitev na temelje.
brv kolesar 21
brv kolesar 22
brv kolesar 23
Jeklena konstrukcija brvi bo premoščala Savinjo v enem razponu in bo znašala 80 m, skupna dolžina mostne konstrukcije bo 90 m. Skupna širina brvi je 4,6 m. Nosilna jeklena konstrukcija je zasnovana kot prostorsko paličje iz dveh vzdolžnih okroglih jeklenih profilov fi 406,4/25mm. Na območju sidranja konstrukcije v opornik so predvideni profili 406,4/45 mm. 
Kolesarska povezava Celje html 6
Opornika sta zasnovana kot pilotni gredi dimenzij 5.4 x 6.8 m ter debeline 2.0 m. Jeklena konstrukcija bo na opornikih sidrana preko betonskih blokov s pomočjo prednapetih sider premera Ф40 mm, ki se bodo nahajali na stenah višine 1.30 m oziroma 1.40 m in debeline 1.2 m. Na obeh koncih opornika bosta krili dolžine 2.0 m ter debeline 40 cm. Opornika bosta globoko temeljena na 4 pilotih Ф100 cm. Dolžina sprednjih pilotov je predvidena 10 m, medtem ko bodo zadnji piloti dolgi 12 m.
Kolesarska povezava Celje html 1
Ograja ob obeh straneh bo višine 1,2 m. Na desnem bregu bosta na platoju klopi in ulična led svetilka.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane