OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sanacija leve brežine vodotoka Rečica ob lokalni cesti LC 200171 Debro-Rečica

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V sklopu državnega sanacijskega programa, ki se nanaša na odpravo posledic neposredne škode zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017 se je v juniju izvedla sanacija leve brežine vodotoka Rečica ob lokalni cesti LC 200171 Debro-Rečica.
potok recica 1
Sanacija leve brežine vodotoka se je izvajala na dveh cestnih odsekih. Prvi odsek sanacije v dolžini 16 m je obsegal odstranitev obstoječe bankine in izvedbo AB krone obstoječega zidu. Drugi odsek sanacije je obsegal izvedbo zavarovanja brežine s kamnito betonsko zložbo. Po zaključku del se je vgradila cestna varnostna ograja. Sanacija je bila izvedena v skupni dolžini 40 m. Vrednost investicije znaša 12.358,31 EUR. V znesku so zajeti tudi stroški izdelave projektne dokumentacije in nadzora. Delež sofinanciranja s strani državnih proračunskih sredstev znaša 7.954,37 EUR. Dela je izvajalo gradbeno podjetje Brahigradnje, d.o.o., iz Celja pod strokovnim nadzorom Jožice Krajnik iz PG TIM, d.o.o.
potok recica 2
potok recica 3
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane