OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Energetska prenova Podružnične osnovne šole Vrh nad Laškim

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
POS Vrh logo eu kohezijski sklad1

V mesecu avgustu 2018 se zaključujejo še zadnja dela v sklopu projekta energetskih prenov podružničnih šol Občine Laško. V letu 2017 sta bili energetsko obnovljeni dve podružnični šoli, in sicer v Sedražu in Jurkloštru. Zdaj se zaključujejo dela na PŠ Vrh nad Laškim.


Pri obnovi smo izvedli ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in poskrbeli za večje bivalno ugodje. Energetska sanacija ovoja stavbe je zajemala sanacijo toplotno izolacijske fasade in fasadnega podstavka, vgradila so se nova lesena okna in vrata s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Šola je dobila tudi novo streho, s tem pa so se pridobili novi prostori v mansardi, in sicer dve novi učilnici ter sanitarije. Poleg energetske prenove je občina tudi generalno prenovila notranjost objekta.

Podružnična šola Vrh nad Laškim je tretji in zadnji objekt, ki ga je Občina Laško prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije in bila pri tem uspešna. Operacijo tako delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, izvaja pa se v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Vrednost del je znašala 316.412,12 EUR, vključujoč DDV. Gradbena dela je izvajalo podjetje AA Grading, d. o. o., iz Trbovelj, strokovni nadzor pa Milorad-Mišo Knežević, s. p.

Slovesno odprtje energetsko prenovljene PŠ Vrh nad Laškim bo v soboto, 25. avgusta 2018, ob 15. uri.
POS Vrh
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane