OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Projekti, ki so v zaključni fazi

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško ima v teku kar nekaj projektov, ki bodo zaključeni v letošnjem letu. Med njimi so izgradnja dvigala v večnamenskem domu v Rimskih Toplicah, obnove javnih poti “JP 702551 Dremel - Mekše” v Zidanem Mostu, "Aškerčevina“ v Rimskih Toplicah, “JP 702681 Selič - Hriberšek” v Rifengozdu in “JP 701912 Gabrno - Trnovec” na Gabrnem.
PROJEKTI V TEKU 3
Obnova javne poti “JP 702551 Dremel - Mekše” v Zidanem Mostu
PROJEKTI V TEKU 4
Obnova javne poti “JP 702681 Selič - Hriberšek” v Rifengozdu
PROJEKTI V TEKU 6
Obnova javne poti “JP 701912 Gabrno - Trnovec” na Gabrnem
PROJEKTI V TEKU 5
Dvigalo v večnamenskem domu v Rimskih Toplicah
PROJEKTI V TEKU 2
Obnova javne poti “JP 702601 Aškerčevina“ v Rimskih Toplicah
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane