OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Napredek pri delih Belovo-Sedraž

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V začetku tega meseca se je začel projekt ''Prestavitev dela trase lokalne ceste LC 200211 na odseku Sedraž - Belovo''.
V terminskem planu je predviden konec del v mesecu septembru. S prestavitvijo dela ceste se bo uredila in izboljšala prevoznost skozi del naselja Belovo, kjer je bil do zdaj gabaritno omejen ter oviran promet predvsem za tovorna vozila ter za komunalne in intervencijske službe, zlasti zaradi strnjenih objektov na obeh straneh dosedanje trase.
Izvedeni ukrep je vreden slabih 150 tisoč evrov in je financiran iz proračuna Občine Laško.
BELOVO
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane