Osnutek OPPN za enoto urejanja prostora LAU-21

Velikost pisave:
Objavljamo osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) z grafičnimi prilogami in sklep o začetku priptave OPPN LAU-21.OPN

Osnutek OPPN_LAU-21
Grafične priloge

Sklep_začetek priprave OPPN LAU-21