Javna razgrnitev OPPN za enoto urejanja prostora LAU-21

Velikost pisave:
Objavljamo dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja prostora (EUP) z oznako LAU-21 ter sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi Odloka.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 13.decembra 2019 do 13. januarja 2020:OPN

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri.

Sklep o javni razrnitvi z javnim naznanilom
Grafika
OPPN LAU-21 - dopolnjen osnutek