Nogometno igrišče v Rečici z novo podobo

Velikost pisave:
Občina Laško je konec prejšnjega meseca zaključila z investicijo v izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travnato površino in LED razsvetljavo v Rečici.
Igrišče razsvetljujejo LED reflektorji, ki so nameščeni na štirih stebrih višine 18 metrov. Velikost igralne površine nogometnega igrišča je 96x59 metrov, medtem ko je celotna površina igrišča 102x65 metrov. V sklopu projekta se je uredila tudi drenaža igrišča ter na vzhodni  strani nadomestila stara ograja z novo v višini 8 metrov. Vrednost naložbe v igrišče z umetno travnato površino je znašala 384.000 €, v LED razsvetljavo pa 207.000 €. Za izgradnjo LED razsvetljave, je Občina Laško pridobila nepovratna finančna sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v  višini 100.000 €. Za umetno travnato površino pa finančna sredstva Fundacije za šport Republike Slovenije v višini 60.000 € ter od Nogometne Zveze Slovenije v znesku 45.000 €. Skupni znesek sofinanciranja obeh investicij je znašal 205.000 €.

nog igr 2
nog igr 1