OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 2. stopnji:
Franc ZDOLŠEK, župan Občine Laško, vsa upravna področja

Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 1. stopnji:
STANKA JOŠT, univ. dipl. ekon., v. d. direktorice, vsa upravna področja
SANDRA BARACHINI, mag., vodja urada župana, področje urada
DIMITRIJ GRIL, prof. RP, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, področje urada
ANDREJ KALUŽA, univ. dipl. inž. stroj., vodja urada za GJS, okolje in prostor, področje urada
BOJANA KUSTURA, dipl. ekon., višja svetovalka I za proračun in finance, področje proračuna in financ
LUKA PICEJ, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I za okolje in prostor, področje urada
EDINA MEMIĆ, univ. dipl. ekon., svetovalka I, obratovalni čas gostinskih obratov
UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav, svetovalec II, področje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 2. stopnji:
MARTINA ČASL, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za pravne in premoženjske zadeve, o vloženih pravnih sredstvih na vseh upr. področjih
UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav., svetovalec II za pravne zadeve urada, o vloženih pravnih sredstvih na vseh upravnih področjih
TANJA GRABRIJAN, univ. dipl. prav., svetovalka I za pravne in splošne zadeve, o vloženih pravnih sredstvih na vseh upravnih področjih

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 1. stopnji:
MARTINA ČASL, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za pr. in premoženjske zadeve, področje delovnopravnih, premoženjskopravnih in pr. zadev
TANJA GRABRIJAN, univ. dipl. prav., svetovalka I za pr. in splošne zadeve, področje splošnih in pravnih zadev
ANDREJ FLIS, mag., višji svetovalec I za gospodarske zadeve in projekte, področje gospodarstva in projekti
STANKA JOŠT, univ. dipl. ekon., svetovalka I, področje stanovanjskih zadev
EDINA MEMIĆ, univ. dipl. ekon., svetovalka I, področje gospodarskih in kmetijskih zadev
JASNA KERMELJ, univ. dipl. soc., svetovalka I, področje družbenih dejavnosti
LUKA PICEJ, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I za okolje in prostor, področje okolja in prostora
UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav, svetovalec II, področje urejanja prostora, priprava lokacijske informacije
VESNA SGERM, dipl. ekon., svetovalka II, področje komunalnih, stavbnih in prostorskih zadev
BOŠTJAN POLAJŽAR, univ. dipl. gosp. inž., višji svetovalec I, področje investicij
ROZALIJA NEMEC, dipl. upr. org., svetovalka II, področje komunalnih, stavbnih in prostorskih zadev
LJUBICA VIŽINTIN, univ. dipl. ekon., višja svetovalka I, področje režijskega obrata

Seznam pooblaščenih uradnih oseb se dopolni oziroma spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih v seznamu.

Seznam se objavi na oglasni deski Občine Laško in na spletni strani Občine Laško.

Številka: 020-02/2016
Datum: 23. november 2016

Župan Občine Laško
  Franc ZDOLŠEK   
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane