OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

SPV Občine Laško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina je ustanovila Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV Občine Laško) za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Laško.

Naloga sveta so:
 • obravnava in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
 • predlaga in koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa z vsemi organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa,
 • usmerja in skrbi za izvajanje prometne vzgoje in preventivne dejavnosti,
 • skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
 • izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije, druga gradiva pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini,
 • sodeluje pri akcijah varnih poti v šolo ter določa prometno nevarne poti v šolo,
 • sodeluje z Javno agencijo za varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji.
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško šteje devet članov. Občinski svet je dne 14.12.2016 v SPV imenoval naslednje člane:
Daniela Babič - predstavnica javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
Borut Škegro - predstavnik JP Komunale Laško,
Cvetka Pišotek - predstavnica Upravne enote Laško,
Robert Bezamovski - predstavnik Policijske postaje Laško,
Dimitrij Gril - predstavnik Občine Laško,
Aljaž Krpič - predstavnik Občine Laško,
Jasna Kermelj - predstavnica Občine Laško,
Martin Razboršek - predstavnik Avto moto društvo Laško,
Viljem Logar - predstavnik ZŠAM Laško.

Mandatna doba članov traja štiri leta. Mandat prične teči z dnem konstitutivne seje.

Morebitna opozorila ali predloge v smislu izboljšanja varnosti cestnega prometa na območju občine Laško, ki jih boste posredovali kontaktni osebi Jasni Kermelj na telefonsko številko 03 733 87 20 ali na elektronsko pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , bodo obravnavali člani SPV-ja Občine Laško na svojih rednih sejah ali pa si bo, po potrebi, situacijo ogledala prometna komisija SPV Občine Laško.

V juniju 2016 je pričel veljati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/15.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov SPV Občine Laško