OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Lokalne volitve 2018

Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Mestna ulica 2
3270 LAŠKO
logo volitve2018
Tajnica OVK: Tanja Grabrijan (03 7338 711, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. )
Nam. tajnice OVK: Stanka Jošt (03 7338 712, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. )

SPLOŠNO
Lokalne volitve bodo 18.11.2018.
  Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov.
  Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško.
  Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Laško.
  Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško.
  Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško.
  Sklep o določitvi volišč za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Laško.
  Sklep o določitvi volišč za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Laško.

  Sklep o imenovanju OVK.
  Imenovanje novega namestnika člana OVK.
  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Povezava na    uradno spletno stran Ministrstva za javno upravo.za Lokalne volitve 2018.
Povezava na    spletno stran Državne volilne komisije.

VOLILNA KAMPANJA
Volilna kampanja se začne 19.10.2018 in se konča 24 ur pred dnem glasovanja.
  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško.
  Pravila Laškega biltena za volilno kampanjo lokalnih volitev.
  Pojasnila MJU na temo volilne kampanje.

KANDIDIRANJE
Skrajni rok za vložitev kandidatur je 18.10.2018 do 19. ure.
  Pojasnila MJU za določanje kandidatov oziroma list kandidatov s strani političnih strank.
  Spolne (t. i. "ženske") kvote.

Podpora volilcev

  Ugotovitveni sklep o kandidiranju s podporo volivcev.
Navodilo o obrazcih za dajanje podpore.
Podpora kandidaturi za župana.
Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta.
  Podpora kandidaturi za svet KS.

Instruktivni obrazci - kandidiranje za župana
Kandidatura za župana.
Izjava kandidata za župana.
Zapisnik o delu organa politične stranke.
Seznam udeležencev organa, ki je določil kandidaturo.
Potrdilo o vložitvi kandidature.

Instruktivni obrazci - kandidiranje za člane občinskega sveta
Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta.
Izjava kandidata za člana občinskega sveta.
Zapisnik o delu organa politične stranke.
Seznam udeležencev organa, ki je določil kandidaturo.
Potrdilo o vložitvi kandidature.

Instruktivni obrazci - kandidiranje za člane svetov krajevnih skupnosti:  
  Navodilo OVK k obrazcem.
  Kandidatura za svet KS.
  Soglasje kandidata za člana sveta KS.
  Seznam volivcev, ki določajo kandidaturo s podpisovanjem.
  Zapisnik - kandidiranje preko politične stranke.
  Seznam prisotnih v organu, ki je določil kandidaturo.
  Potrdilo o vloženi kandidaturi.

Podatki o organizatorju volilne kampanje
Obvestilo o organizatorju voline kampanje.
  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško.


IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV
Do 13. 9. 2018
lahko dajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.
Predsednik in člani VO ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v VO in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil OVK o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v VO.
  Predlog za člana volilnega odbora.
  Soglasje kandidata za člana volilnega odbora.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane