OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Laški bilten

Velikost pisave:
Javno glasilo Občine Laško (Laški bilten) obvešča občane in občanke o delu organov Občine Laško, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Laško, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.

Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno.


Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Laško brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavlja na spletnih straneh Občine Laško.

  LaskiBlten st75 št. 75
datum: 16.12.2019
  LaskiBlten st74 št. 74
datum: 15.10.2019
  LaskiBlten st73 št. 73
datum: 16.08.2019
  LaskiBlten st72 št. 72
datum: 17.06.2019
  LaskiBlten st71 št. 71
datum: 15.04.2019

  LaskiBlten st70 št. 70
datum: 15.02.2019
  LaskiBlten st69 št. 69
datum: 17.12.2018


  LaskiBilten stvolilna2018 Posebna volilna številka
datum: 07.11.2018
  LaskiBlten st68 št. 68
datum: 15.10.2018
  LaskiBlten st67 št. 67
datum: 16.08.2018
  LaskiBlten st66  št. 66
datum: 15.06.2018

 

  LaskiBlten st65 št. 65
datum: 16.04.2018
  LaskiBlten st64 št. 64
datum: 15.02.2018

  LaskiBlten st63 št. 63
datum: 15.12.2017
  LaskiBlten st62 št. 62
datum: 16.10.2017

  LaskiBlten st61 št. 61
datum: 16.08.2017
  LaskiBlten st60 št. 60
datum: 15.06.2017

  LaskiBlten st59 št. 59
datum: 18.04.2017
  LaskiBilten st58 št. 58
datum: 15.02.2017
   

Arhiv Laškega biltena:
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane