OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Laški bilten

Velikost pisave:
Javno glasilo Občine Laško (Laški bilten) obvešča občane in občanke o delu organov Občine Laško, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Laško, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.

Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno.


Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Laško brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavlja na spletnih straneh Občine Laško.

   
  LaskiBlten st63 št. 63
datum: 15.12.2017
  LaskiBlten st62 št. 62
datum: 16.10.2017

  LaskiBlten st61 št. 61
datum: 16.08.2017
  LaskiBlten st60 št. 60
datum: 15.06.2017

  LaskiBlten st59 št. 59
datum: 18.04.2017
  LaskiBilten st58 št. 58
datum: 15.02.2017

  LaskiBilten st57 št. 57
datum: 15.12.2016
  LaskiBilten st56 št. 56
datum: 17.10.2016


  LaskiBilten st55 št. 55
datum: 16.08.2016
  LaskiBlten st54 št. 54
datum: 15.06.2016


  LaskiBlten st53 št. 53
datum: 15.04.2016
  LaskiBilten st52 št. 52
datum: 16.02.2016


  LaskiBilten st51 št. 51
datum: 15.12.2015
  LaskiBilten st50 št. 50
datum: 15.10.2015
  LaskiBilten st49 št. 49
datum: 17.08.2015
  LaskiBilten st48

št. 48
datum: 15.06.2015

  LaskiBilten st47 št. 47
datum: 15.04.2015
  LaskiBilten st46

št. 46
datum: 16.02.2015

   

Arhiv Laškega biltena:
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane