OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Statistični podatki

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2016

Občina Laško je del savinjske statistične regije. Meri 198 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 26. mesto.

Statistični podatki za leto 2016 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2016 je imela občina 13.175 prebivalcev (6.502 moških in 6.673 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 40. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 67 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -5,8 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -7,4 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 44,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: oseb starih od 0 do 14 let je 13,9%, prebivalcev starih 65 let ali več pa je 20,4%. Vrednost indeksa staranja za našo občino znaša 146 in je višji od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bil 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 9 vrtcev, obiskovalo pa jih je 505 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77 %). V naših osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo več kot 1.000 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 500 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 37 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov.

Delež delovno aktivnega prebivalstva (brez kmetov), katerih delovno mesto je v občini prebivališča je bil približno 44 %, kar je manj od slovenskega povprečja (48 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,5 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 417 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

V občini je bilo v obravnavanem letu 6.890 osebnih avtomobilov, kar je 0,6 % vseh osebnih vozil v državi.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 69.300 prihodov in 236.000 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,7 % vseh prihodov in 2,3 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 256 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 59 kg manj kot v celotni Sloveniji.
graf-statistika2
KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2 198 20.273
Število prebivalcev 13.175 2.064.241
Število moških 6.502 1.023.872
Število žensk 6.673 1.040.369
Naravni prirast -77 807
Skupni prirast -107 1.314
Število vrtcev 9 978
Število otrok v vrtcih 505 85.407
Število učencev v osnovnih šolah 1.014 170.067
Število dijakov (po prebivališču) 501 74.759
Število študentov (po prebivališču) 497 80.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 3.621 829.302 
Število zaposlenih oseb 2.984 742.174
Število samozaposlenih oseb 637 87.128
Število registriranih brezposelnih oseb 764 112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.367,61 1.567,99
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 913,28 1.020,40
Število podjetij 917 191.863
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 274.228 95.298.760
Število stanovanj, stanovanjski sklad 5.525 845.415
Število osebnih avtomobilov 6.890 1.087.686
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 5.184  929.461

vir: Statistični urad Republike Slovenije

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane