OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Statistični podatki

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je del savinjske statistične regije. Meri 198 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 26. mesto.

Konec leta 2019 je imela občina 13.023 prebivalcev (6.492 moških in 6.531 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 66 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu precej manjša kot v celotni državi (103,1 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil letu 2018 negativen, znašal je -5,8 (v Sloveniji 6,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast v občini je bil torej negativen, znašal je -73.

Povprečna starost občanov je 44,9 leta in je tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 let).

Med prebivalci občine je število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: oseb starih od 0 do 14 let je 13,9%, prebivalcev starih 65 let ali več pa je 21,6%. Vrednost indeksa staranja za našo občino znaša 155,8 in je višji od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (132,9). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so stare 65 let ali več, kot takih, ki so stare manj kot 15 let; pri moških je slika enaka.

V občini deluje 9 vrtcev, obiskuje pa jih 484 otrok. V naših osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo več kot 1.000 učencev. Različne srednje šole obiskuje okoli 500 dijakov.

Stopnja delovno aktivnega prebivalstva v občini je 65,2 in je nekoliko višja od slovenskega povprečja (64,5).

V aprilu 2020 je bilo v občini 558 registriranih brezposelnih oseb. Stopnje registrirane brezposelnosti je bila pri ženskah 8,2 (v Sloveniji 8,5), pri moških pa 7,9 (V Sloveniji 7,5). Med brezposelnimi je bilo tako – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo je v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

V letu 2018 je bilo v občini 426 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 62 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 78 m2.

V občini je 7.192 osebnih avtomobilov, kar je 0,6 % vseh osebnih vozil v državi.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo v letu 2018 zabeleženih 93.057 prihodov in 289.797 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,6 % vseh prihodov in 1,8 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 3.743 ton komunalnih odpadkov, kar znaša 0,5 % odpadkov celotne Slovenije.
 
Aktualni statistični podatki
Občina Slovenija
Površina km2 198 20.273
Število prebivalcev 13.023 2.089.310
Število moških 6.492 1.045.835
Število žensk 6.531 1.043.475
Naravni prirast -40 -900
Skupni prirast -75 14.028
Število vrtcev 9 968
Število otrok v vrtcih 484 84.147
Število učencev v osnovnih šolah 1.074 168.328
Število dijakov (na 1.000 prebivalcev) 37,6 35
Število delovno aktivnih prebivalcev 3.695 894.229
Število zaposlenih oseb 2.989 801.909
Število samozaposlenih oseb 706 92.320
Število registriranih brezposelnih oseb 558 88.648
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.529,09 1.799,66
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.019,49 1.799,66
Število podjetij 947 200.174
Število stanovanj 5.569 852.181
Število osebnih avtomobilov 7.192 1.143.150
Število turističnih prenočitev letno 289.797 15.694.705
Količina zbranih komunalnih odpadkov letno (ton) 3.743 747.535

vir: Statistični urad Republike Slovenije

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Statistični podatki