Društvo invalidov občine Laško neprekinjeno deluje že od leta 1973.
 
Leta 2023 je po smrti predsednika Viktorja Kneza, društvo prevzela Blanka Knez.
 
Društvo šteje preko 600 članov, od tega je preko 400 članov delovnih invalidov I., II., ali III. kategorije oz. invalidov s priznano telesno okvaro, okrog 200 pa je podpornih članov.
 
DIO Laško v svoj delovni program vključuje izvajanje številnih socialnih programov, podprtih s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije. Pri svojih članih tako spodbuja in delno tudi sofinancira vključevanje posameznikov v rehabilitacijske zdravstvene programe, ter spodbuja vključevanje invalidov v družabno življenje.
 
DIO Laško izvaja vseh 8 programov, ki jih sofinancira ZDIS iz sredstev FIHO. Ti programi so naslednji:
1. preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti,
2. zagotavljanje zagovorništva,
3. informativna dejavnost,
4. usposabljanje za aktivno življenje in delo,
5. ohranjevanje zdravja,
6. rekreacija in šport,
7. kulturni centri, klubi,
8. kulturna dejavnost.
 
Člani našega društva – invalidi I., II. in III. kategorije ali invalidi s priznano telesno okvaro se tako lahko udeležijo različnih športnih dejavnosti, še posebej so v našem društvu zelo uspešni invalidi v streljanju, prav tako ribiči, metalci pikada in balinarji. Z različnimi športnimi programi se tako pomaga ohranjati in vzdrževati fizična kondicija invalidov.
Naši člani invalidi lahko koristijo počitniške kapacitete ZDIS-a, termine letovanj in lokacije vsako leto v decembru razpiše ZDIS in takrat so tudi možne prijave v našem društvu. Posebna pozornost je namenjena humanitarno-socialni dejavnosti in pomoči ekonomsko šibkejšim. Članom pomagamo tudi pri preprostih pravnih vprašanjih.
Z različnimi delavnicami, ki jih organizira ZDIS, se vzpodbuja ustvarjalnost invalidov na različnih področjih. Prav tako je poskrbljeno za občasna druženja s krajšimi izleti, da udeleženci vsaj za kakšen dan pozabijo na bolezni in odvržejo vsakodnevne skrbi.
 
V letu 2011 je na pobudo Društva invalidov in s soglasjem ZDIS Ljubljana, občina Laško pristopila k projektu »Občina po meri invalidov«. To je bil obsežen projekt in v pripravljalnem obdobju je pomembno vlogo odigralo društvo invalidov občine Laško s predsednikom Miho Lončarjem na čelu.
 
Potrebno je bilo pripraviti akcijski načrt z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci nalog, da je DIO v letu 2013 Občinskemu svetu lahko predlagalo, da se občina prijavi na razpis »Občina po meri invalidov«. Kot posvetovalno telo župana občine je zato bil v letu 2013 imenovan »Svet za invalide«, katerega predsednik je z imenovanjem župana postal g. Miha Lončar in ki svetu predseduje še danes.
 
Po večletnem trdem delu in ob izdatni pomoči občine Laško, ko so bili izpolnjeni pogoji, je bila občina uvrščena med kandidatke za pridobitev listine in tako je Upravni odbor ZDIS v novembru 2015 sprejel sklep o podelitvi listine »Občina po meri invalidov«. Slavnostna podelitev listine je bila v decembru 2015 v Thermani Laško.
 
Občina Laško se tako danes uvršča med občine, ki so prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi invalidov, ter poskrbele za boljše vključevanje in sodelovanje invalidov v družabnem življenju kraja.

V občini Laško sta dva termalna kompleksa, ki sta namenjena predvsem rehabilitaciji invalidov, ter dvorana Tri lilije, kjer med drugim poteka tudi več športnih, celo svetovnih prvenstev invalidov. Tudi iz tega vidika je zato izrednega pomena, da je v mestu arhitekturno in komunikacijsko poskrbljeno za invalide.
 
Za kakršnokoli pomoč, nasvet ali pogovor ste lepo vabljeni, da se oglasite na sedežu društva na Savinjskem nabrežju 6 vsak ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure, kjer vas pričakujemo podpredsednik Korun Viktor, blagajničarka Šardi Cvetka in tajnica Belej Danica. Lahko pa nas tudi pokličete v času uradnih ur na telefon 03 5730 600 ali obiščete našo facebook stran. Vabljeni tudi vsi, ki bi se želeli pridružiti našemu društvu, da se vključite za simbolično članarino 8 eur letno.
 

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Občine Laško in Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe.
 
Zaradi navedenega objavljamo šifrant in vlagatelje kandidatur pozivamo, da obrazce ob vložitvi kandidatur izpolnijo skladno z objavljenim šifrantom, ki ga vsebuje tudi enotni informacijski sistem za podporo volitev isDVK:
 
000 - Brez izobrazbe
110 - Nepopolna osnovnošolska
120 - Osnovnošolska izobrazba
130 - Nižja poklicna izobrazba
140 - Srednja poklicna izobrazba
150 - Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 - Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 - Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 - Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 - Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 - Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Stran 1 od 12

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.