Kolesarske steze

Občana je zanimalo, kdaj bo zgrajena varna obojestranska kolesarska steza oz varna obojestranska kolesarska pot od Laškega pa do Celja.
 

Občina Laško in Direkcija RS za infrastrukturo sta pospešili aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem poteka kolesarske steze med Rifengozdom in Laškim. V mesecu septembru je bil z vsemi pristojnimi tudi z Direkcijo RS za vode in zasebnimi lastniki na predvideni kolesarski povezavi opravljen terenski ogled. Označila se je meja vodnih zemljišč z zasebniki in os steze z namenom, da bi ta čim bolj potekala ob Savinji. Omenjena spoznanja in zaključki bodo dobra osnova za nadaljnja usklajevanja z družbo Plinovodi, d. o. o., Telekomom in Elesom, d. d.

Terminski plan, ki je bil dogovorjen izkazuje, da bi moralo priti do končne rešitve oz. usklajene trase še do konca tega leta. Potem sledi pridobivanje zemljišč, projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, izvedba javnega naročila in sama gradnja kolesarske povezave.   

 

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.