Lokalne volitve 2022

OBČINA LAŠKO
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Mestna ulica 2
3270 LAŠKO
logo volitve2020Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tajnica OVK: Tanja Grabrijan (03 7338 711, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. )
Nam. tajnice OVK: Stanka Jošt (03 7338 712, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. )

SPLOŠNO
Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov in svetov krajevnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. 11. 2022. Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. 12. 2022.
 
DRUGI (POSEBNI) NAČINI GLASOVANJA
 
Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču.
Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo OVK najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 16. 11. 2022, in da obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
 
Glasovanje po pošti
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo OVK najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 9. 11. 2022.
Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo OVK v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja in da OVK o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so sprejeti v bolnišnico, socialnovarstevni zavod ipd., ter volivci v izolaciji, lahko glasujejo po pošti, le to sporočijo OVK najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 14. 11. 2022. in o tem predložijo ustrezno dokazilo.
 
KANDIDIRANJE
Kandidature za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti se lahko vložijo do 20. 10. 2022 do 19. ure.

Podpora volilcev
 
 
IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV
Do 15. 9. 2022 do 15. ure lahko dajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje članov volilnih odborov.
Člani VO se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v VO in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil OVK o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v VO.
  Dopis - Predlogi za določitev volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022.

PODALJŠANJE ROKA ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV
20. novembra 2022 bodo potekale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. V skladu s tretjim odst. 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je 15. 9. 2022 potekel rok za vložitev predlogov za imenovanje članov volilnih odborov. Ker smo prejeli premalo predlogov, pozivamo politične stranke in neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu, ki še niso podali predlogov, ter druge organizacije občanov v občini in občane, da podajo predloge do srede, 21. 9. 2022.

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.