Page 1 - Laski_Bilten_st64_NR
P. 1

št. 64/15. februar 2018

            PODELJENA TRI PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA IN DVA ZLATA MOŽNARJA … STR. 3


                                KOLESARSKA POVEZAVA LAŠKO – CELJE … STR. 9

                             OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE LAŠKO … STR. 10


                          SVETNIŠKE SKUPINE O DELU V OBČINSKEM SVETU … STR. 14


                             10 LET DELOVANJA MePZ SPEV ZIDANI MOST … STR. 38

                                   MIHA MALEŠ PONOVNO NA DUNAJU … STR. 38


               15 LET MEDGENERACIJSKEGA DRUŠTVA ZA KAKOVOSTNO STAROST … STR. 49

                                      40 LET VRTCA RIMSKE TOPLICE ... STR. 53


                             20 LET PRAZNOVANJA BARBARE V SEDRAŽU … STR. 57


                                 DRUŠTVO ZA PROMOCIJO VASI GOVCE … STR. 58

                                              PUSTNA POVORKA … STR. 60
   1   2   3   4   5   6