Page 18 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 18

STIK

    NAJBOLJŠE IZ LAŠKEGA


     Prof. dr. Janez Bogataj je v uvodnem nagovoru za brošuro z  pregreto smetano v kozarcu, s certifikatom kakovosti pa je nag-
    naslovom »Najboljše iz Laškega« Kolektivno blagovno znam-  rajen tudi Miks piškotov: piškoti vital, čokoladni cekini, piškoti
    ko (KBZ) Okusiti Laško prepoznal kot pomembno soobliko-   s termalno vodo. V Martinovi izbi (Ekotur) hišne jedi priprav-
    valko tistih prizadevanj v slovenskem turizmu in v siceršnjem  ljajo v krušni peči po babičinih receptih, vso zelenjavo in začim-
    načinu življenja, ki vnašajo bogata ter predvsem vrhunsko ka- be pa ekološko pridelajo na domačem vrtu.
    kovostna znanja lokalnega prebivalstva na najrazličnejša pod-
    ročja vsakdanjikov in praznikov. Certificirani prehranski pri-
    delki in izdelki, jedi in pijače postrežene na gostinski način ter
    rokodelski izdelki namreč ne predstavljajo le odličnega nagovo-
    ra turistom pri njihovem načrtovanju destinacijskih doživetij,
    ampak omogočajo predvsem veliko priložnosti za domačine, da
    s svojimi znanji in ustvarjalnostmi oblikujejo možnosti za zapo-
    slitev in zaslužek. Brošuro, ki je izšla v slovenskem, nemškem
    in angleškem jeziku, sestavlja 42 promocijskih kartic, na ka- O nobenem živilu ni toliko pregovorov kot o kruhu. »Biti
    terih so s sliko in besedo predstavljene zgodbe ponudnikov  dober kot kruh« velikim ostaja temeljna vrednota. Za dobro-
    ter bogata in raznovrstna ponudba pridelkov, izdelkov in sto- jedce izdelke krušne dediščine in njene sodobne pojavnosti v
    ritev s pridobljenimi certifikati kakovosti. Ob tej priložnosti  okviru KBZ Okusiti Laško pripravljajo naslednji ponudniki:
    vam želimo izvajalci projekta na kratko predstaviti vsebinske  Ekološka kmetija Primož (Pletenica srce in Ptički iz testa, Ko-
    poudarke posameznih ponudnikov prehranskih pridelkov, iz-  ruzni kruh (Turšca), Pšenični kruh, Prsjača, Potica s pregreto
    delkov in storitev (rokodelske izdelke bomo posebej predstavili  smetano), Ekološka kmetija Zahrastnik (Eko ajdova moka,
    v naslednji številki biltena), za širšo predstavitev pa vas vabimo  Eko pirina moka, Eko polnozrnat pirin kruh), Kmetija Knez
    k ogledu omenjene brošure ter branju spletne strani lasko.info/ (Pirini žepki s pregreto smetano, Pirini štruklji s pregreto sme-
    okusiti-lasko/ in objav na FB Okusiti Laško.         tano, Pirini skutni štruklji), Kmetija Korbar (Ajdov kruh z ore-
     Restavracija Pavus je                   hi), Kmetija Kozmus (Svatovska pogača, Meniški hlebček, Po-
    prva, ki je v okviru KBZ                   prtnik, Žemeljna potica s pregreto smetano), Kmetija Pertinač
    Okusiti Laško pridobila                   (Testenine - jušni rezanci, Široki rezanci, Testenine - svedri in
    naziv Hiša gastronomi-                    polžki, Testenine - barvni svedri in široki rezanci, Pirine testeni-
    je. Slastni grajski meniji                  ne, Medenjaki - priložnostno praznično okrašeni, keksi Domači
    vas čakajo tudi v tednu                   prijatelj), Kmetija Sinkovič (moka iz tatarske ajde, kavni nado-
    restavracij, ki bo letos po-                 mestek iz praženih zrn tatarske ajde, otrobi tatarske ajde) in Tu-
    tekal od 12. do 21. junija.                 ristična kmetija Pirc (Pirčeva moka - pšenična/pirina, Pirčevi
    Zdaj je čas, da si privošči-                 piškoti).
    te najboljše!
     V Thermani Laško priporočajo meni Okusi Laško, ki zdru-
    žuje lokalno poreklo sestavin in njihovo vrhunsko kakovost. Ne
    spreglejte Laške medenke – Thermanine hišne specialitete in
    destinacijske slaščice ter različnih hišnih piškotov Okusi Laške-
    ga, hišnih marmelad … V Rimskih termah okusite Jabolka s


    18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23